Opatija Neumünster, Abbey Neumunster - Luksemburg

Apostolska palača, Papinska palača - Vatikan

Baldachin Bernini, Berninijev baldahin - Vatikan

Bazilika, Bazilika del Sante - San Marino

Palača Belvedere, palača Belvedere - Vatikan

Crkva isusovaca, Ta 'Giezu Crkva - Malta

Crkva sv. Mihovila, crkva Sv. Mihovila - Luksemburg

Crkva sv. Petra i Pavla, Eglise Orthodoxe Russe - Luksemburg

Chesta, Fratta, druga toranj - San Marino

Popeye Village, Popeye Village - Malta

Kraljevska kuća, kolaonica ili kraljevska kuća, Broodhuis, Maison du Roi - Belgija

Doiransko jezero, jezero Doiran - Makedonija