Viñacur toranj, Wignacourt toranj - Sao Paulo il Bahar

Borj u Nadur, Borġ in-Nadur - Valletta

Botanički vrt sv. Antuna, vrtovi San Anton - Attard

Crkva isusovaca, Ta 'Giezu Crkva - Malta

Crkva Gospe od pobjeda, Kapela Gospe od pobjeda - Valletta

Crkva Svete Katarine iz Aleksandrije, crkva Svete Katarine Italije - Valletta

Citadela, Citadela - otok Gozo

Popeye Village, Popeye Village - Malta

Palača Selmun, Palača Selmun - Mellieha

Palača San Anton, Palača San Antona - Attard

Palača Velikog Učitelja, Palača Velikog Učitelja - Valletta

Tvrđava Sveti Elmo, tvrđava Sveti Elmo - Valletta