Arheološki muzej (Budva), Muzej arheologije - Budva

Kula Rejepagić, Kula Rejepagić - Berane

Bayova Kula, Bajova kula - Kotor

Besac, Tvrđava Besac - Virpazar

Biogradska gora, Biogradska gora - Kolasin

Bobotov-Kuk, Bobotov Kuk - Zabljak

Crkva Sv. Luke, Crkva Luke evanđelista - Kotor

Crkva Sv. Nikole (Kotor), Srpska sv. Nikole - Kotor

Pravoslavna crkva Sv. Trojice, Crkva Svete Trojice - Budva

Manastir Cetinja, Cetinjski Manastir - Cetinje

Chelia Piperskaya, Ћелија Piperska - Danilovgrad

Citadela (Budva), Citadela - Budva