Arheološki muzej (Budva), Muzej arheologije - Budva