Akademija likovnih umjetnosti, Akademija likovnih umjetnosti - Sarajevo

Crkva Franje Asiškoga, Crkva sv. Franje Asiškoga - Chaplin

Crkva Sv. Antuna, Katolička crkva Sv. Antuna - Sarajevo

Crkva svetih Ćirila i Metoda, Crkva sv. Ćirila i Metoda - Sarajevo

Dinaridska gorja, Dinarid - Sarajevo

Tito palača, Titova palača - Mostar

Pigeon Square, Sebilj, Sebil - Sarajevo

Planina Hum, planina Hum - Mostar

Hercegovacka-Gracanica, Hercegovacka Gracanica - Trebinje

Hill Tsrkvine, Hill Tsrkvine - Trebinje

Crkva Navještenja, Hercegovacka Gracanica - Trebinje

Katedrala Marije Marije, Marije Katedrale Majka Crkve - Mostar