Amfiteatar Ohrid, Drevno kazalište Ohrid - Ohrid

Arheološki muzej, Arheološki muzej - Skoplje

Crkva Blažene Djevice Marije Perivleptos, Djevica Perivelpt - Ohrid

Pravoslavna crkva Sv. Sofije, Bazilika Sv. Sofije - Ohrid

Saat Kula Clock Tower, Saat Kula - Skoplje

Doiransko jezero, jezero Doiran - Makedonija

Robevina palača, obiteljska kuća Robevi - Ohrid

Crkva sv. Ivana teologa u Caneu, crkva Sv. Ivana Krstitelja. Ivan u Kaneu - Ohrid

Kameni most, Kameni most - Skoplje

Canyon Matka, kanjon Matka - Skoplje

Kokino, Kokino - Kumanovo

Tvrđava kralja Samuela, Samoilov Tvrdina - Ohrid