U ovoj dobi visoke konkurencije, poslodavci nastoje poboljšati produktivnost na svim dostupnim načinima. Jedan od njih je proučavanje svih značajki mentalne aktivnosti i ponašanja ljudi u radnom procesu. Za opću oznaku kompleksa takvih događaja koristi se koncept organizacijske psihologije.

Unatoč tome što je ova grana psihološke znanosti prilično mlada, ona se temelji na fundamentalnim istraživanjima. Možemo razlikovati sljedeće izvore organizacijske psihologije:

 • istraživanje racionalizacije individualnog rada u okviru znanstvenog upravljanja F.U. Taylor;
 • proučavanje individualnih razlika u diferencijalnoj psihologiji;
 • tražiti objektivne zakone koji objašnjavaju osobine ljudskog ponašanja.

Predmet organizacijske psihologije je međusobna povezanost psiholoških reakcija i osobitosti osobnog ponašanja s obilježjima organizacije proizvodnog procesa.

Zadaci organizacijske psihologije

U svom radu organizacijska socijalna psihologija pokušava riješiti takve probleme:

 • provoditi primijenjena istraživanja o obrascima procesa proizvodnje i ponašajućim karakteristikama zaposlenika poduzeća;
 • formulirati specifične preporuke na temelju primljenih informacija;
 • održavati bliski odnos mjera koje se provode u praksi sa znanstvenim istraživanjima.

Čini se da radna psihologija i organizacijska psihologija imaju mnogo zajedničkog, no, zapravo, područje proučavanja radne psihologije malo je širi, budući da nije ograničeno na određene industrije, ali organizacijska psihologija rješava širi raspon problema, uključujući romantične odnose među kolegama.

Organizacijske metode psihologije

Organizacijske metode psihologije uključuju različite vrste promatranja, ispitivanja i eksperimenata, kao i posebnih metoda, čije se specifičnosti određuju obilježjima organizacije. Važno je shvatiti da se ove metode trebaju koristiti zajedno, zajedno. Pomoću promatranja i anketa organizacijski psiholog može prikupljati podatke potrebne za rad. Na temelju njih, moguće je izraditi prijedloge za optimizaciju rada, čija se djelotvornost može provjeriti eksperimentalno. Kao posebne metode mogu postojati, na primjer, razni oblici.

Kao i svaka grana psihološke znanosti, organizacijska psihologija suočava se s poteškoćama u istraživanju, planiranju i primjeni novih rješenja. Sljedeći problemi organizacijske psihologije mogu se razlikovati:

 • česte nesuglasice između ciljeva pojedinca i cijelog tima;
 • kontradikcije između stabilnog funkcioniranja organizacije i potrebe za kontinuiranim razvojem;
 • organizacijski psiholog se često suočava s opreznim stajalištem od strane tima, pa rezultati istraživanja nisu uvijek pouzdani;
 • važnost ispravne interakcije s zaposlenicima i nadređenima;
 • menadžeri su daleko od uvijek sposobnog da trijezno procjenjuju situaciju i potrebu Organizacijske metode psihologije određene promjene koje nudi psiholog, često pokušavaju bez inovacija i izbjegavati dodatne troškove;
 • poteškoće u prepoznavanju pravilnosti između psiholoških odgovora i specifičnih oblika ponašanja u okviru interakcije unutar organizacije i tako dalje.

Unatoč tim poteškoćama, uključivanje psihologa u rad organizacije pogodno utječe na produktivnost rada, to je dobar način za dijagnosticiranje problematičnih područja i izgradnju odnosa unutar tima.