Marginalnost je poseban koncept u sociologiji i socijalnoj psihologiji, što označava neku vrstu privremene ili, drugim riječima, "graničnu" kulturnu orijentaciju i položaj pojedinca u odnosu prema bilo kojoj skupini u društvu. Naravno, ta pozicija i orijentacija osobnosti uzrokuju marginalne oblike manifestacija ponašanja. Marginalizacija karakterizira prije svega nesposobnost ili svjesna nespremnost pojedinca da se prilagodi novim društvenim uvjetima, što dovodi do odbijanja određenih kulturnih, moralne vrijednosti i normama.

Nemojte se zbuniti

Često se definicije "marginalne osobnosti", "socijalnih margina" koriste kao sinonimi za pojam "deklasirani element", koji, naravno, nije sasvim točan, iako u određenoj mjeri može odražavati stvarnu situaciju u određenim slučajevima. Preciznije, pretpostavit će se da marginalni ljudi imaju poseban oblik mentaliteta. Kao predstavnici različitih društvenih skupina društva, marginalni ljudi odbacuju (i često ne prihvaćaju) određene kulturne vrijednosti i tradicije tog društva (u širem smislu) u kojem se nalaze. Marginalni pojedinci tvrde i pridržavaju se vlastitog sustava normi i vrijednosti, usvojenih u zatvorenim ili poluzatvorenim skupinama. Različite marginalne skupine formiraju se prema društvenim, ideološkim, etničkim, kulturnim, estetskim i drugim principima, društveno-bihevioralnim stavovima i orijentacijama.

Margine u društvu

Naravno, marginalni ljudi problem su za društvo u cjelini, budući da njihova društveno-učinkovita manifestacija često dovodi do konfliktnih situacija. To je zbog činjenice da većina predstavnika skupina osnovanih u društvu tradicionalno ima druge kulturne i vrijednosne orijentacije.

U pravilu, stoga je marginalan osoba Ne mogu (ili se ne žele) u potpunosti poistovjetiti s različitim skupinama i biti identificirani kao njihovi članovi. marginaliziran u društvu Kao rezultat, mnoge stabilne i dugogodišnje društvene i kulturne skupine odbacuju pojedinca, što dovodi do situacije socijalne isključenosti i usamljenosti te, naravno, traženja istomišljenika - stvarajući tako nove zatvorene ili poluzatvorene skupine. Predstavnici tih grupa, zapravo, "kulturni hibridi" i žive je, u pravilu, vrlo teško. Osjećaj "krhkosti" i nepouzdanost svijeta ne dopušta vam da se opustite i pokažete pogreške ponašanja u društvu.

Utjecaj marginalaca na društvo

Kao rezultat promjena društvene strukture društva (ne uvijek s istom brzinom) nastaju nove funkcionalne zajednice u gospodarstvu, politici i kulturi, što dovodi do raseljavanja (ili slabljenja utjecaja) tradicionalnih skupina i socio-kulturnih i ideoloških udruženja koja destabilizira društveni položaj ljudi i društvo u cjelini. Takvo stanje društva može se smatrati razdobljem pogoršanja sukoba i povećanjem grupne marginalnosti.