Svatko tko je barem malo upoznat s marketingom, čuo je konkurentsku analizu tržišta. Bez njene primjene nemoguće je izračunati izglede za razvoj organizacije, nemoguće je predvidjeti najbolje vrijeme za ulazak proizvoda na tržište, itd. Ali analiza konkurentskog okruženja također se može koristiti za procjenu sposobnosti određene osobe. Pristup je dobar jer se može prilagoditi gotovo bilo kojem cilju, pa se stoga bit procesa konkurentske analize treba detaljnije razmotriti.

Metode konkurentne analize

Postoje analize stanja i sektorske analize konkurentnog okruženja. Prva se koristi za rješavanje kratkoročnih zadataka, pa se procjenjuje najbliže okruženje. No, sektorska konkurentska analiza potrebna je za stvaranje strategije razvoja, pa uzima u obzir makro okruženje poduzeća.

Za procjenu konkurentskih prednosti proizvoda koriste se različite metode analize.

 1. SWOT analiza. Najpoznatiji od svih metoda analize konkurentskih pozicija. Ona uzima u obzir prednosti, nedostatke, prijetnje i mogućnosti. Stoga vam omogućuje da prepoznate snage i slabosti tvrtke (proizvoda) i pronađete načine za rješavanje problema. Pomoću SWOT analize tvrtka može razviti strategiju ponašanja. Postoje 4 glavne vrste strategija. Ovo je CB strategija, koja je iskoristiti snage tvrtke. SLV strategije za prevladavanje slabosti koje tvrtka ima. SU strategija vam omogućuje da iskoristite prednosti tvrtke za zaštitu od prijetnji, a SLU-strategija vam omogućuje pronalaženje načina da se riješite slabosti tvrtke kako biste izbjegli prijetnje. Ova se analiza obično koristi u kombinaciji s jednom od naknadnih metoda analize konkurentskog okruženja. Taj vam pristup omogućuje najpotpuniji opis okoliša.
 2. Analiza SPACE temelji se na mišljenju da je konkurentnost proizvoda i financijska snaga poduzeća ključni čimbenici u razvojnoj strategiji tvrtke, te prednosti industrije i stabilnost tržišne materije diljem industrije. Kao rezultat analize određuje se skup atributa (položaja poduzeća), na što tvrtka odgovara većem stupnju. Ovo je konkurentan, agresivan, konzervativan i obrambeni položaj. Konkurentska karakteristika nestabilnih tržišta u prisutnosti visoke konkurentnosti proizvoda tvrtke. Agresivno se često nalazi kada radi u stabilnoj i aktivnoj industriji, omogućava brzo reagiranje na promjene na tržištu. Konzervativni položaj je zajednički za stabilno područje i tvrtke koje nemaju značajne konkurentske prednosti. Obrambena karakteristika ekonomski neprofitnih aktivnosti i znači nepovoljno razdoblje života poduzeća, odakle je potrebno tražiti načine.
 3. PEST-analiza omogućuje prepoznavanje ekonomskih, političkih, društvenih i tehnoloških čimbenika okoliša koji utječu na poduzetništvo. Prema rezultatima analize, izrađuje se matrica u kojoj je vidljiv stupanj utjecaja jednog ili drugog faktora na tvrtku.
 4. Konkurentski model prema M. Porteru omogućuje nam da karakteriziramo stanje konkurencije u industriji. Zbog toga se procjenjuje utjecaj sljedećih 5 sila: prijetnja pojavljivanja zamjenskih proizvoda, sposobnost dobavljača da se bave, prijetnja pojavi novih konkurenata, suparništvo između postojećih konkurenata unutar industrije, sposobnost kupaca da se bave.

Faze konkurentske analize

Kao što je gore spomenuto, nekoliko se metoda koristi za sastavljanje objektivnog mišljenja o konkurentnom okruženju. Odabrani su za odgovor na niz pitanja. Možemo reći da se analiza konkurentnog okruženja provodi u sljedećim fazama.

 1. Definicija vremenskog intervala za istraživanje tržišta (retrospektiva, perspektiva).
 2. Definicija granica proizvoda na tržištu.
 3. Definicija geografskih granica.
 4. Usklađivanje sastava gospodarskih subjekata na tržištu.
 5. konkurentna analiza
 6. Izračunavanje obujma tržišta robe i udio koji zauzima gospodarski subjekt.
 7. Određivanje stupnja zasićenosti tržišta.
 8. Ojaèavanje prepreka za ulazak na tržište.
 9. Procjena stanja konkurentnog okruženja.

Pitajte, ali kako podnijeti konkurentsku analizu pojedincu? I vrlo jednostavno, svatko od nas je na neki način roba, imamo određene vještine i znanje koje prodajemo poslodavcu. Pomoću analize moguće je utvrditi koliko je naše znanje traženo, a što treba učiniti kako bi se smanjio iznad svih konkurenata koji djeluju u sferi naših interesa.