Jelgava Muzej povijesti i umjetnosti, Academia Petrina - Jelgava