Mudrost je kvaliteta koja nije naslijeđena, može se stjecati samo kroz različite životne testove. Gotovo sve drevne civilizacije imale su svoj vlastiti simbol mudrost koji su pomogli osobi da stekne tu kvalitetu i ispravno ga koristi u životu.

Najpoznatiji simboli uma i mudrosti

  1. Lišće lišća . Ovaj se simbol odnosi na drevnu Grčku. Prema postojećim mitovima, nimfa Daphne se pretvorila u lisnato lišće, a oni su također žvakali i smrdjeli proročanstva. Talizmant je pogodan za aktivne ljude.
  2. Caduceus . Ovaj simbol je štap koji ubija zmije s dvije strane. U kršćanskoj se religiji smatra znakom mudrosti, jer to je atribut Sophije, to jest Božja Mudrost. ovo simbol Ima antičke korijene, budući da su ga koristili drevni Grci i Egipćani. Talisman se preporučuje za ljude koji nisu sigurni u sebe.
  3. Ankh . Ovaj simbol je križ s prstenom na vrhu. Koriste se različite drevne kulture. Mnoge suvremene subkulture nose zaštitnika Ankha kako bi stekle mudrost i besmrtnost.
  4. Runa Ansuz . Ova četvrta runa označava Boga i pomaže ne samo stjecanju mudrosti, nego i stvaranju kreativne inspiracije.

Zašto je sova simbol mudrosti?

Nema jasnog mišljenja o tome zašto je ta ptica povezana s mudrošću, stoga se mogu koristiti samo nagađanja. Prema postojećim informacijama, Indijanci Sjeverne Amerike vjerovali su da je to bila sova koja je došla pomoći u teškim situacijama. Perje ove ptice smatrale su moćnim talismanom. Stanovnici antičke Grčke i Rima nazivali su sova simbolom mudrosti i znanja, budući da je bio pratilac najbeznije boginje Atene.

Kao dokaz zašto je ova ptica odabrana kao najinteligentnija, može se reći o svojim navikama i sposobnostima. Dobro vidi i čuje u mraku, pa se vjeruje da sove mogu otkriti što je skriveno od ljudi.