Presuda je logičan oblik koji se koristi za inicijaliziranje procesa razmišljanja. Sam koncept još nije mišljenje , Počinje kada je nešto odbijeno ili potvrđeno, kada se vrši usporedba i opis svojstava, oblika objekta ili fenomena. To je ta uloga koju prosudba obavlja kao oblik razmišljanja.

Presude najčešće imaju oblik deklarativnih rečenica. Na primjer: "Zemlja se okreće oko svoje osi" je misao izražena u obliku presude. Presuda može biti istinita ili netočna. Što je to i kako odrediti stupanj istinitosti, pitanje logike.

Jednostavne i složene prosudbe

Presuda kao logički oblik razmišljanja može biti jednostavna i složena. Jednostavna prosudba sastoji se od jednog subjekta i njegovih svojstava, ili može biti usporedba dvaju predmeta. Glavna značajka jednostavnih prosudbi jest činjenica da, kada se podijele, riječi jednostavnih presuda nemaju svojstva samih prosudbi. Na primjer:

"Grass je manji od Grenoble" je usporedba dvaju subjekata, a istodobno je podijelite na dva dijela i nećete dobiti smisao.

Kompleksne prosudbe kombinacija su više presuda:

  • kompleksna i kompleksna prosudba;
  • složen + jednostavan;
  • jednostavan + jednostavan.

Odvojeni dijelovi imaju smisla, barem jedan segment rečenice mora imati semantičko značenje. Na primjer: "Ako je ljeto suho, povećava se vjerojatnost šumskog požara". U ovom slučaju, čestica "povećava šumski požar" može djelovati kao punopravni jednostavni sud.

Paketi

Teške sudove kao oblik logičko razmišljanje Oni također sadrže određene gramatičke veze, koje kombiniraju dvije jednostavne prosudbe. To su "ali", "i", "ili", "ako ... onda", "i ..., i ...." itd.

Razlika prosuđivanja i drugih oblika razmišljanja prosudbu kao oblik logičkog razmišljanja

Presude često zbunjuju koncept i zaključak, koji su srodni oblici misli. Jednostavno obilježje pomoći će vidjeti očitu razliku.

Koncept je generalizirani oblik razmišljanja. Sastoji se od izražaja jedinstva sustava, zajedničkih svojstava, sustava misli. Jednostavan primjer je koncept "čovjeka", koji istodobno govori o čovječanstvu općenito, o svim ljudima, a također jasno pokazuje da je osoba drugačija od ostatka svijeta.

Zaključak je zaključak, prirodni rezultat sudova. Taj proces podrazumijeva postojanje prvobitne prosudbe iz koje dolazi do zaključka - ili nove presude - kroz mentalnu aktivnost neke osobe.