Crkva sv. Filipa Nerija, crkva San Felipe Neri - Sucre