Vodeni park Silala, Sea LaLa - Seoul

Anapji, Anapji ribnjak - Gyeongju

Greater Seoul Park, Seoul Dae Gongwon, Seoul Grand Park - Seoul

Veliki Ulsan Park, Ulsan Grand Park - Ulsan

Botanički vrt Yemidji, Botanički vrt Yeomiji - Jeju

Changdeokkung, Palača Changdeokgung - Seoul

Chomseongdae, Cheomseongdae - Gyeongju

Chiaksan, Nacionalni park Chiaksan - Wonju

Changgyonggung, Changgyeonggung - Seoul

Cheongjoeon, Cheonjeyeon Falls - Jeju otok

Chhunnelsa, Chungnyeolsa - Busan

Chirisan, Duryusan / Panchzhansan / Jirisan / Chirisan - Yeosu