Punakha Dzong, Puntang-Lechen-Photrang-Dzong, Pungtang Dechen Photrang Dzong - Punakha