Botanički vrtovi (Durban), Botanički vrt Durban - Durban